Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Σοφία Τσαμπούρη
Αντιπρόεδρος: Μάριος Παπαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευή Μαγγίνα
Ταμίας: Γκάμπυ Φεκετέα
Ειδ. Γραμματέας: Κώστας Δούρος

Οργανωτική Επιτροπή

Updated on 2022-02-02T15:20:58+03:00, by pediatric-subspec.