Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σοφία Τσαμπούρη
ΜΕΛΗ: Μάριος Παπαδόπουλος
Κώστας Δούρος
Παρασκευή Μαγγίνα
Γαβριέλα Φεκετέα
Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Αικατερίνη Χύτη
Σωκράτης Κώτσιας 

Οργανωτική Επιτροπή

Updated on 2020-02-19T10:41:52+02:00, by pediatric-subspec.