Φορέας Διοργάνωσης

to; width: 293px; padding-right:20px" src="https://pediatric-allergy-school.gr//assets/logo-ped-allergy.png" />
top; display: table-cell;">

Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία

Μαιάνδρου 23, 11528, Αθήνα
Tηλ.: 210 7211845 - 210 7215082
Email: to:info@pedallso.gr">info@pedallso.gr
Site: www.pedallso.gr

Φορέας Διοργάνωσης

Updated on 2022-02-02T15:21:42+03:00, by pediatric-subspec.