Επιστημονικό Πρόγραμμα

Η τελική διαμόρφωση του επιστημονικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προαγωγή της γνώσης και την κάλυψη του ευρύτερου δυνατού φάσματος σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στην Κλινική Παιδοαλλεργιολογία.

Τα θέματα που θα εστιάσει το επιστημονικό πρόγραμμα θα αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και διαλόγου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών και συμποσίων.

Πληροφορίες για το προκαταρκτικό πρόγραμμα του Σχολείου, θα είναι διαθέσιμες σύντομα.

Υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος: Μαρία Ράντου (email: mrantou@everesttravel.gr, τηλ. 210 3249242, εσωτ. 2223)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Updated on 2020-02-14T07:25:44+03:00, by pediatric-subspec.