Μοριοδότηση

Το 7ο Σχολείο Αλλεργιολογίας μοριοδοτείται με 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

 

 

 

 

 

 

Μοριοδότηση

Updated on 2022-03-04T11:29:39+03:00, by pediatric-subspec.