Μοριοδότηση

Το 7ο Σχολείο Αλλεργιολογίας θα υποβάλει αίτηση μοριοδότησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2020-02-14T07:26:56+02:00, by pediatric-subspec.