Εγγραφές

Προεγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Απριλίου 2020. Οι προεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν με την αποστολή του δελτίου εγγραφής στο e-mail ή στο fax του Τμήματος Εγγραφών της Εταιρείας Διοργάνωσης του Συνεδρίου. Από την 16 Απριλίου 2020, εγγραφές θα γίνονται δεκτές με το ίδιο κόστος που θα ισχύει και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Η εγγραφή στο Σχολείο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή του δελτίου εγγραφής στο e-mail ή στο fax του Τμήματος Εγγραφών της Εταιρείας Διοργάνωσης του Σχολείου.

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249242
Fax.: 210 3249242
Email: conference@everesttravel.gr
Site: www.everesttravel.gr

Υπεύθυνη εγγραφών: κα Μαριάνα Μαλακατέ, email: mmalakate@everesttravel.gr

Για το δελτίο εγγραφής παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Κόστος Εγγραφής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 15/04/2020)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(16/04–24/05/2020)

Ιατροί

€80

€110

Ειδικευόμενοι

€50

€75

Φοιτητές - Νοσηλευτές

ΔΩΡΕΑΝ

Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Σημειώσεις:
Για τις κατηγορίες με μειωμένη ή δωρεάν εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου:

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το διευθυντή της κλινικής ή του νοσοκομείου όπου ασκούν την ειδικότητά τους.
  • Οι φοιτητές/σπουδαστές οφείλουν να προσκομίσουν το “πάσο” τους ή το τρίπτυχο από το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν.
  • Οι νοσηλευτές την αντίστοιχη πιστοποίηση της ιδιότητάς τους.

*Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Εντός τριών (3) ημερών από τη παραλαβή του Δελτίου Εγγραφής και την ταυτόχρονη εξόφληση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί επιβεβαίωση εγγραφής μέσω email. Σε περίπτωση που δε λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου.

Τρόποι Πληρωμής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

Με χρέωση πιστωτικής κάρτας (VISA, MASTERCARD, ΑΜΕΧ, DINERS)
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας να συμπληρώνονται στο δελτίο εγγραφής.

Με μετρητά (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)
Ειδικά στην περίπτωση που επιθυμείτε η πληρωμή της εγγραφής σας να πραγματοποιηθεί με μετρητά, θα μπορείτε να επισκέπτεστε τα γραφεία της εταιρείας διοργάνωσης του συνεδρίου στην παραπάνω διεύθυνση ή να καταθέτετε το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 105 00 200 2018 905
IBAN: GR6201401050105002002018905
Δικαιούχος: ΕΒΕΡΕΣΤ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του συνέδρου ή της εταιρείας στην αιτιολογία κατάθεσης. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο δελτίο εγγραφής.

Ακυρώσεις Εγγραφών - Αντικαταστάσεις Εγγεγραμμένων

Με την παρέλευση της 13/03/2020 καμία ακύρωση δε θα γίνεται δεκτή και θα παρακρατείται το καταβληθέν ποσό εγγραφής.

Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται δεκτές μόνο γραπτώς στην εταιρεία διοργάνωσης του Συνεδρίου, με παρακράτηση ποσού 30€ μέχρι τις 22/04/2020.

Επιστροφές χρημάτων που πιθανόν προκύψουν από ακυρώσεις, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Εγγραφές

Updated on 2020-02-14T10:28:14+03:00, by pediatric-subspec.