Χορηγικές δυνατότητες

Το 7ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας προσφέρει ένα σύνολο χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου:

Everest Travel & Congresses

Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
Τηλ.: 210 3249242
Fax.: 210 3249242
Email: conference@everesttravel.gr
Site: www.everesttravel.gr

Υπεύθυνος χορηγιών & έκθεσης: κος Δημήτρης Αρβανίτης, email: darvanitis@everesttravel.gr

Χορηγικές δυνατότητες

Updated on 2020-02-14T07:36:23+03:00, by pediatric-subspec.