Χορηγικές δυνατότητες

Το 7ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας προσφέρει ένα σύνολο χορηγικών δυνατοτήτων για τις εταιρείες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το έργο της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Σχολείου.

Υπεύθυνος χορηγιών & Έκθεσης: κος Νίκος Τσάκωνας, email: sponsorships@everesttravel.gr

Χορηγικές δυνατότητες

Updated on 2021-12-31T11:43:04+03:00, by pediatric-subspec.